Företagslösningar

Interested in large volume purchasing for SketchUp Pro?
Constantly placing small orders and missing out on savings?
Have lots of occasional users?
Have a hard time keeping track of who has what?
See a constant demand for current and future access to SketchUp?

We can help your business.

SketchUp Pro nätverkslicens

 • Samtidiga användare-kapacitet
 • Serverbaserad
 • Förutsägbara förnyelser
 • Ennyckelshantering
 • Differentierade prismodeller
 • 10-plats minimum

SketchUp Pro Enterprise-licensiering

 • En nyckel ger företagsövergripande tillgång
 • Minimiantal anställda 200
 • Förutsägbara förnyelser
 • Årlig prenumeration
 • Volymprissättning
 • Supportpaket
 • Utbildningspaket

Inköp av stort antal en-användarlicenser

 • Stora rabatter på beställningar på 100 eller fler