Sefaira

Tidig analys för bättre byggnadsprestanda

Förbättra byggnadens prestanda

Sefairas analys är flexibel nog för att hänga med i den konceptuella och schematiska designen. Kör fullständiga årssimuleringar som drivs av branschackrediterade analysmotorer och få resultaten för byggnadens prestanda på minuter istället för veckor.

Välj rätt strategier
Välj rätt strategier

Jämför alternativ för byggnadens massa, layout och klimatskal för att välja ut rätt koncept. Se över naturlig ventilation och HVAC-system för alla typer av projekt.

Välj rätt strategier
SketchUp för webben
Skapa konsensus
Skapa konsensus

Dela ditt projekt med övertygande bilder och visa upp fördelarna med din idé samt hur din design kommer att prestera.

Skapa konsensus
SketchUp för webben
Driv projekt med tilltro – på webben
Driv projekt med tilltro

Se hur ditt projekt presterar när det kommer till energi, dagsljus och komfort med hjälp av ASHRAE och andra branschstandarder som guider.

Driv projekt med tilltro
SketchUp för webben
Sefaira

En nyhet inom koncept och ritningar

Snabb och enkel att använda

Modellera enkel geometri i SketchUp, kör analyser för att få dina första resultat inom ett par minuter och dela förslag med enkel och tydlig grafik.

Trovärdig

Driv årliga simulationer timme för timme med branschackrediterade EnergyPlus och Radiance. Justera din instans med hjälp av ett brett urval av indata och kontroller.

Samarbeta

Granska enkelt kollegors resultat och samarbeta i team eller med olika företag genom att använda Sefairas molnbaserade system.

Fatta smarta designbeslut

Mätetalen du behöver

Energiförbrukning och koldioxidutsläpp

Se vad din design har för effekt på energikostnader och koldioxidutsläpp samtidigt som du mäter den potentiella effekten av ett förnybart system.

Termisk komfort

Se hur skuggning förbättrar operativa temperaturer och mät effekten av fönsteröppningar på lufttemperaturen.

Dagsljus

Välj mellan dagsljusfaktor, direkt solexponering och årligt dagsljus (inklusive Spatial Daylight Autonomy sDA).

HVAC

Bedöm snabbt effekten som dina arkitektoniska funktioner har på HVAC-storlekar. Generera preliminära storlekar för att förbättra kostnadsberäkningar.

Vi har svar

Från videoråd och formella inlärningsspår till användarforumet, vi är här för att hjälpa till.