SketchUp Pro - New in 2018

Gör ett fantastiskt arbete i SketchUp Pro 2018

Ladda ner nu

Uppdatera/Förnya

Vad är nytt i SketchUp Pro?

Skapa projekt som du är otroligt stolt över. Det här är det nya i 2018…

Smartare sektioner

Namngivna sektioner

Precis som komponenter, har sektionsytor namn och symboler, vilket gör dem enkla att hitta, organisera och redigera i Outliner. Nu är det enkelt att komma åt och arbeta med sektionerna när det behövs.

Fyllda sektionssnitt

Fyllda sektionssnitt finns nu i SketchUp Pro. Välj en färgfyllnad via dialogrutan för stil och integrera dem i mallar.

Snabba sektioner

Vi har förbättrat prestandan för modeller som använder sektionsytor för att dölja stora mängder geometri. Ju mer geometri du sektionerar av, desto mer drar du nytta!

Skapa bättre ritningar

Skalad vektorritning

Behöver du lägga till linjeteckningar som inte finns i din modell? Skapa en skalad ritning i LayOut och skissa ovanför en 3D-modell för att sätta kött på benen på ditt projekt. Eller rita från detaljer för att skala från grunden i LayOut.

DWG-import

Importera en DWG in i LayOut och hitta illustrationer som redan skalats till papperstorlek. Nu kan SketchUp-projekt existera sida vid sida med CAD-linjeteckningar och dra nytta av DWG-bibliotek överallt.

Rita bättre

Inferering, fasning och filetering, bågar, offset-arrayer, urval: LayOut är även bättre på allt du behöver för att rita detaljer eller för att skapa vackra illustrationer enligt skala.

Har du BIM?

Avancerade attribut

Vi introducerar avancerade attributfält för komponentens pris, storlek, URL, typ, status och ägare. Så nu är det ännu lättare att bädda in användbar information i projekt.

Aggregerade rapporter

Funktionen för att generera rapporter aggregerar nu komponentinformation så att du kan göra sånt som att konfigurera rapporter för att summera delar och kapnotor, eller skapa detaljerade estimat genom att lägga till priser per lager. Det är dags att beräkna modellinformationen!

IFC importera/exportera

BIM fungerar bäst när information rör sig fritt mellan applikationer. Du kan lita på IFC i SketchUp för att överföra attributen och manipulera i projekt.

Skapa projekt som får dig att känna dig stolt.

Hämta SketchUp Pro 2018

Letar du efter SketchUp Make?