PreDesign

Förbättra din designresearch.

PreDesign vinner "Best of Products 2021" från The Architect's Newspaper!

Läs mer

Starta din design i rätt riktning.

Få de värdefulla data du behöver för att skapa kontextuella insikter för ditt projekt och låta kreativiteten flöda innan du arbetar i 3D.

Starta din design i rätt riktning
Utforska användbara alternativ

Undvik omarbetningar vid schematisk design genom att lägga fokus på genomförbara tillvägagångssätt.

Skapa snabbt användbart innehåll

Få snabb åtkomst till all grafik och relevant information som krävs för att introducera klimatfaktorer vid tidiga stadier.

Driv din design framåt

Visa tydliga förslag för kunder och kollegor och skapa vinnande koncept.

Funktioner som du kommer att älska

Skuggning och glas

Identifiera snabbt de mest effektiva teknikerna för skuggning och gör avvägningar när du ökar glaset för varje fasad av din byggnad.

Arkitektoniskt svar

Dra slutsatser för klimat och byggnad för att utforma bäst arkitektoniska designsvar.

Dagsljus

Låt dig inspireras och för in dagsljus i din design med hjälp av högt benägna fönster och taket.

Utomhusutrymmen

Ta reda på vilka strategier och kombinationer som ger mest värde vid utökning av utrymmen utomhus.

PreDesign finns tillgängligt som del av SketchUp Pro- och Studio-prenumerationer

PreDesign

Vi har svar

Från videoråd och formella inlärningsspår till användarforumet, vi är här för att hjälpa till.