LayOut

Take your 3D model into 2D space.

Kommunicera klart och tydligt

Kommentera

LayOut hjälper dig att visa din kund eller partner att du har fått ner det ni har diskuterat på papper och leder projektet framåt på ett säkert sätt.

Kontext och detaljer

Du behöver aldrig undra om dina ritningar framför klart och tydligt vad du har för avsikter. Namnge material, längder och detaljer klart och tydligt åt din entreprenör, byggare eller inredningsarkitekt.

Verklig skala

Förklara alla invecklade detaljer i en modell på ett enkelt sätt och visa den i verklig skala, allt på en sida.

Kommunicera klart och tydligt
Anpassade rubrikblock

Anpassade rubrikblock

Gör dina ritningar till dina med en rad olika mallar för professionella rubrikblock. ​​​​

Flera vyer

Flera vyer

Få buy-in snabbare. Kommunicera allt på en och samma plats: alla vinklar, detaljer och kontext.

Associativa dimensioner

Associativa dimensioner

Behöver du göra ändringar i din modell? LayOut uppdaterar storlekar, etiketter och modellgeometri med en gång när du gör ändringar i SketchUp. Enkelt.

Vi har svar

Från videoråd och formella inlärningsspår till användarforumet, vi är här för att hjälpa till.

Prenumerationer & priser