Download SketchUp

Låt oss hitta den rätta SketchUp-versionen för dig.

Jag planerar att använda SketchUp för...

Upptäck 3D.

3D gratis? Du hörde rätt!

Du måste vara registrerad för Gsuite for Education för att komma åt SketchUp for Schools.

Hur du kommer igångProva SketchUp Free

Du måste vara registrerad för Gsuite for Education för att komma åt SketchUp for Schools.

Hur du kommer igång

Great, install SketchUp for Schools, and then everyone at your school can start modeling!

Let’s get you in 3D.

Let’s get you in 3D.

SketchUp for Schools

Upptäck 3D.

Skaffa SketchUp Pro för din skola.

Skaffa SketchUp Pro för din skola.