SketchUp for Non-Profits

SketchUp för ideella organisationer

Tack för ditt intresse för SketchUp Pro licensiering. Ideella organisationer med ett giltigt (501)(3) status kan kvalificera sig till att köpa starkt rabatterade licenser genom våran Utbildningslicensieringsprogram. I USA och Kanada så kan våran EDU-partner ta emot förfrågningar, verifiera behörighet och utfärda licenser där det är berättigat. Utanför USA och Kanada, kontakta en lokal SketchUp-partner.

Forsknings- och förvaltnings-/planeringsavdelningar inom utbildnings inom utbildningsväsendet kvalificerar inte.